วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทดสอบวิตามินซี

สวัสดีคับ พวกผม กลุ่มck_คนจน
ฉากที่1 ใช้เวลา 2 นาที


สถาที่ ที่สวน

แนะนำตัวละคร

บทพูด

ฮ่าฮ่า!ข้าคือวิตามินซี...ข้าจะเข้าไปอยู่ในผลไม้ และ ข้าจะให้ดอกเตอร์ ทำการทดสอบตัวข้าในผลไม้ว่ามีมากเท่าไร

ในผลไม้ทั้ง สาม ชนิดที่ข้าเตรียมไว้ นั่นก็คือ!!!!!! มะนาว มะกรูด และส้ม ใน ผลไม้ในสามชนิดนี้ว่า ชนิดไหนจะมีตัว

ข้ามาที่สุด ถ้าเจ้าทายถูกเจ้าจะได้จับมือกับ ดอกเตอร์

ฉากที่ 2 ประมาณ 2 นาที

แนะนำอุปกรณ์ในการทดลองว่ามี

(1) มะนาว ( นำมาคั้นให้เป็นน้ำ )
(2)
มะกรูด ( นำมาคั้นให้เป็นน้ำ )

(3) ส้ม ( นำมาคั้นให้เป็นน้ำ )

(4) น้ำแป้งสุก ( วิธีทำน้ำแป้งสุก โดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาต้มกับน้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน )

(5) สารละลายไอโอดีน

(6) แท่งแก้วคนสาร

(7) บีกเกอร์

(8) หลอดทดลอง

(9) หลอดหยดสาร

(10) หลอดฉีดยา

ฉากที่ 3 ประมาณ 7 นาที

บทพูด

ฮ่าฮ่า! วันนี้ ข้าดอกเตอร์ จะมาทำการทดลองหา วิตามิน ซี ในผลไม้แต่ละชนิด ว่าชนิดไหนมีวิตามิน ซี มาที่สุด

โดยการ นำ น้ำแป้งสุก ใส่ลงไป 1 ลบ.ซม. จากนั้นก็หยดไอโอดีนลงไป 1 หยด ก็จะได้สารสีออกม่วงๆน้ำเงินๆ

จากนั้น นำน้ำมะนาว มาหยดลงไปในหลอดทดลองที่ ใส่น้ำแป้งสุก และ ไอโอดีน แล้วเขย่าแบบวิทยาศาสตร์ แล้วนับหยด

ด้วย หยดจนกว่าสีในหลอดจากสี ออกม่วงๆน้ำเงินๆ หายไปหมดจนใส นะฮ่าฮ่า!!

และ จากนั้นทำเหมือนน้ำมะนาวโดยเปลี่ยนจากน้ำมะนาวมาเป็นน้ำมะกรูด แล้ว มาหยดลงไปในหลอดทดลองที่ ใส่

น้ำแป้งสุก และ ไอโอดีน แล้วเขย่าแบบวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยฮ่าฮ่า! แล้วนับหยดด้วย หยดจนกว่าสีในหลอดจากสี ออก

ม่วงๆน้ำเงินๆ หายไปหมดจนใส

แล้วนำน้ำส้ม มาทำการทดลองเหมือนกับน้ำมะนาวและน้ำมะกรูด

จากนั้นก็สรุป ผลการทดลองโดยบันทึกลงในกระดาษ

และจะใช้โปรแกรม Ulead ใช้ในการตัดต่อ พร้อม Photoshop ใช้ในการตัด แต่ง ภาพ

ขอบคุณครับ